Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Tuyển Dụng nhân sự

Tại PLPSoft, yếu tố then chốt tạo nên thành công của một sản phẩm là con người. Chúng tôi coi trọng sự sáng tạo và đổi mới trong tư duy phát triển sản phẩm, tôn trọng những ý tưởng khởi nghiệp, các sáng kiến táo bạo.

Tại PLPSoft, yếu tố then chốt tạo nên thành công của một sản phẩm là con người.

Chúng tôi coi trọng sự sáng tạo và đổi mới trong tư duy phát triển sản phẩm, tôn trọng những ý tưởng khởi nghiệp, các sáng kiến táo bạo.

Tin Khác