Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Java - Chương 1. Bài 2. Cài đặt môi trường Java

Phần 1: Java căn bản. Chương 1. Các khái niệm về Java Bài 2. Cài đặt môi trường Java

BÀI 2. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG JAVA

Java căn bản, Chương 1. (tiếp theo)

1.4 Cài đặt môi trường Java


Bài học này plpsoft.vn hướng dẫn bạn:

  1. Cách cài đặt môi trường java trên Windows.
  2. Tạo chương trình java đầu tiên trên eclipse.
  3. Cách cài đặt môi trường java trên Linux (Ubuntu).

1.4.1. Cài đặt môi trường java trên Windows

Để lầm việc với java bạn phải cài đặt môi trường cho nó, môi trường java bao gồm những gì? Phần này plpsoft.vn hướng dẫn bạn cài đặt môi trường cho java trên môi trường Windows. Còn trên môi trường Linux(Ubuntu) ở phía cuối của bài học.

Dưới đây là những gì cơ bản và cần thiết bạn cần phải cài đặt:

  • Cài đặt JDK (Java Development Kit)
  • Cấu hình biến môi trường.

Về cơ bản thì chỉ cần 2 bước trên là đủ để tạo ra và chạy một chương trình java đơn giản. Dưới đây là chi tiết cho các bước trên.


1.4.1.1 Cài đặt JDK (Java Development Kit)

JDK là gì? JDK (là viết tắt của Java Development Kit) là một bộ phát triển phần mềm để phát triển các ứng dụng trong Java. JDK bao gồm JRE và các Development Tool. Ngoài JRE, JDK cũng chứa số công cụ phát triển (trình biên dịch, JavaDoc, Java Debugger, ...) tham khảo tại sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM. Nên bạn chỉ cần tải JDK về là đủ.

Hiện nay có 2 phiên bản java được sử dụng phổ biến đó là JDK7 và JDK8, dưới đây là link download JDK8:

 

  • Nếu hệ điều hành của bạn là 32bit thì bạn tải về bản x86, 64bit thì bạn có thể tải 1 trong 2 hoặc cả 2 x86 và x64 đều được.

Sau khi tải JDK về, bạn cài đặt giống như cài đặt các phần mềm khác.


1.4.1.2 Cấu hình biến môi trường

Việc cấu hình biến môi trường bao gồm 2 việc sau:

  • Tạo biến JAVA_HOME
  • Sửa biến Path

a. Tạo biến JAVA_HOME

Click chuột phải vào biểu tượng MyComputer --> Properties -> Advanced system settings -> Environment Variables -> Click 'New' trong System Variables

 

Nhập: Variable name = "JAVA_HOME" và Variable value = [java-path]

Ví dụ

Click: OK -> OK -> OK


b. Sửa biến Path

Click chuột phải vào biểu tượng MyComputer --> Properties -> Advanced system settings -> Environment Variables -> edit biến Path trong System Variables -> thêm [java-path]\bin vào biến Path -> OK -> OK -> OK

Ví dụ

Edit biến path trong System Variables

Nhập giá trị sau vào cuối biến path:

C:\Program Files\Java\jdk-15\bin

 

Click button OK -> OK -> OK.

Bạn cần phải restart (hoặc sign out) máy tính sau khi cài đặt biến môi trường.

Bài học trước:

Bài 1. Java là gì?

Bài học kế tiếp:

Bài 3 -Tao-chuong-trinh-java-dau-tien-tren-Eclipse

Tin Khác