Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Java - Tạo Maven project trong Eclipse

Tạo Maven project trong Eclipse

Tạo Maven project trong Eclipse


Có nhiều cách để tạo Maven project trong Eclipse như sau:

1. Tạo Java project rồi convert thành Maven project.

2. Tạo trực tiếp bằng các cách sau:

  • Bằng cách chọn menu File -> New -> Other -> Maven Project.
    Hoặc File -> New -> Maven Project (Nếu Java Project hiển thị trong list sau khi chọn New thì không cần phải chọn Other)
  • Bằng cách click chuột phải vào bất cứ nơi nào trong Package Explorer và chọn New -> Maven Project.
  • Bằng cách click vào button New  trong thanh công cụ -> Maven Project.

Nội dung chính

Ví dụ tạo Maven project trong Eclipse

Đây là ví dụ tạo Maven project bằng cách convert từ Java project. Đầu tiên bạn phải tạo một Java project.


Tạo Java project trên eclipse:

Chọn File -> New -> Other…
Nhập Wizards = “java project” để tìm kiếm nhanh:
Sau đó chọn “Java Project” -> Next:

Tạo Java project trong Eclipse

Nhập project name: “java-hello-world” và chọn JRE như trong hình (tùy chọn) -> Finish.

Tạo Java project trong Eclipse

Click OK tại dialog “Open Associated Perspective”.

Tạo Java project trong Eclipse

Kết quả trông như thế này:

Tạo Java project trong Eclipse


Chuyển đổi Java project thành Maven project

Click chuột phải vào project -> Configure -> Convert to Maven Project.

Tạo Maven project trong Eclipse

Chọn packaging là jar nếu là java project, war nếu là java web project. Việc này liên quan đến khi đóng gói project sẽ cho ra file mở rộng tương ứng. Trong ví dụ của chúng ta là java project nên chon packaging là jar.

Tạo Maven project trong Eclipse

Project của chúng ta trông như sau:

Tạo Maven project trong Eclipse


Update maven project

Ví dụ thêm dependency hibernate-core vào file pom.xml như sau:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0

 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>java-hello-world</groupId>

    <artifactId>java-hello-world</artifactId>

    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

 

    <dependencies>

        <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-core -->

        <dependency>

            <groupId>org.hibernate</groupId>

            <artifactId>hibernate-core</artifactId>

            <version>5.2.0.Final</version>

        </dependency>

    </dependencies>

 

    <build>

        <sourceDirectory>src</sourceDirectory>

        <plugins>

            <plugin>

                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>

                <version>3.6.1</version>

                <configuration>

                    <source />

                    <target />

                </configuration>

            </plugin>

        </plugins>

    </build>

</project>

Khi bạn thêm dependency vào file pom.xml, bạn cần phải update project để tải thư viện về local, để update maven project trong eclipse bạn có thể làm như sau:

Click chuột phải vào project -> Maven -> Update Project...

Update Maven project trong Eclipse

Chọn project như trong hình -> Click OK.

Update Maven project trong Eclipse

Maven sẽ tải cho bạn bộ thư viện liên quan đến hibernate-core 5.2.0.Final như sau:

Update Maven project trong Eclipse

Thật đơn giản phải không ạ? Chúc các bạn thành công!

Tin Khác