Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Nội dung chương trình tự học ngôn ngữ lập trình Java

Hướng dẫn tự học Ngôn ngữ lập trình Java. Java là gì?

Hướng dẫn tự học Ngôn ngữ lập trình Java

Java là gì?


Nội dung hướng dẫn lập trình Java
Hướng dẫn lập trình Java Core của chúng tôi được thiết kế cho sinh viên và các chuyên gia đang làm việc. Java là một ngôn ngữ lập trình máy tính hướng đối tượng, dựa trên lớp, đồng thời, bảo mật và có mục đích chung. Nó là một công nghệ mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi.

Java là gì?
Java là một ngôn ngữ lập trình và một nền tảng. Java là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, mạnh mẽ, hướng đối tượng và an toàn.

Java được phát triển bởi Sun Microsystems (hiện là công ty con của Oracle) vào năm 1995. James Gosling được biết đến như là cha đẻ của Java. Trước Java, tên của nó là Oak. Vì Oak đã là một công ty đã đăng ký, vì vậy James Gosling và nhóm của ông đã đổi tên từ Oak thành Java.

Nền tảng: Bất kỳ môi trường phần cứng hoặc phần mềm nào trong đó chương trình chạy, được gọi là nền tảng. Vì Java có môi trường thời gian chạy (JRE) và API nên nó được gọi là nền tảng.

Ví dụ về Java
Hãy xem qua ví dụ lập trình Java. Mô tả chi tiết về ví dụ Hello Java có ở trang tiếp theo.

Simple.java

class Simple{  
    public static void main(String args[]){  
     System.out.println("Hello Java");  
    }  
}  


Ứng dụng
Theo Sun, có khoảng 3 tỷ thiết bị chạy Java. Có rất nhiều thiết bị mà Java hiện đang được sử dụng. Một số trong số chúng như sau:

Các ứng dụng trên máy tính để bàn như trình đọc acrobat, trình phát đa phương tiện, chống vi-rút, v.v.
Ứng dụng Web như irctc.co.in, javatpoint.com, v.v.
Ứng dụng Doanh nghiệp như ứng dụng ngân hàng.
Di động
Hệ thống nhúng
Thẻ thông minh
Người máy
Trò chơi, v.v.


Các loại ứng dụng Java
Chủ yếu có 4 loại ứng dụng có thể được tạo bằng lập trình Java:

1) Ứng dụng độc lập
Các ứng dụng độc lập còn được gọi là ứng dụng máy tính để bàn hoặc ứng dụng dựa trên cửa sổ. Đây là những phần mềm truyền thống mà chúng ta cần cài đặt trên mọi máy. Ví dụ về ứng dụng độc lập là Media player, antivirus, v.v. AWT và Swing được sử dụng trong Java để tạo các ứng dụng độc lập.

2) Ứng dụng web
Một ứng dụng chạy ở phía máy chủ và tạo một trang động được gọi là ứng dụng web. Hiện tại, các công nghệ Servlet, JSP, Struts, Spring, Hibernate, JSF, v.v. được sử dụng để tạo các ứng dụng web bằng Java.

3) Ứng dụng Doanh nghiệp
Một ứng dụng được phân phối trong tự nhiên, chẳng hạn như các ứng dụng ngân hàng, v.v. được gọi là ứng dụng doanh nghiệp. Nó có những ưu điểm như bảo mật cấp cao, cân bằng tải và phân cụm. Trong Java, EJB được sử dụng để tạo các ứng dụng doanh nghiệp.

4) Ứng dụng di động
Ứng dụng được tạo cho thiết bị di động được gọi là ứng dụng di động. Hiện tại, Android và Java ME được sử dụng để tạo các ứng dụng di động.

Nền tảng / Phiên bản Java
Có 4 nền tảng hoặc phiên bản Java:

1) Java SE (Java Standard Edition)
Nó là một nền tảng lập trình Java. Nó bao gồm các API lập trình Java như java.lang, java.io, java.net, java.util, java.sql, java.math, v.v. Nó bao gồm các chủ đề cốt lõi như OOPs, String, Regex, Exception, Inner class, Multithreading, I / O Stream, Networking, AWT, Swing, Reflection, Collection, v.v.

2) Java EE (Java Enterprise Edition)
Nó là một nền tảng doanh nghiệp chủ yếu được sử dụng để phát triển các ứng dụng web và doanh nghiệp. Nó được xây dựng trên nền tảng Java SE. Nó bao gồm các chủ đề như Servlet, JSP, Web Services, EJB, JPA, v.v.

3) Java ME (Java Micro Edition)
Nó là một nền tảng vi mô dành riêng cho các ứng dụng di động.

4) JavaFX
Nó được sử dụng để phát triển các ứng dụng internet phong phú. Nó sử dụng một API giao diện người dùng nhẹ.

Điều kiện tiên quyết
Để học Java, bạn phải có kiến ​​thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C / C ++.

Sự tiếp kiến
Hướng dẫn lập trình Java của chúng tôi được thiết kế để giúp người mới bắt đầu và các chuyên gia.

Vấn đề
Chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào trong hướng dẫn Java này. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ sai sót, xin vui lòng đăng sự cố trong biểu mẫu liên hệ.

Tin Khác