Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HÀNH QUẢN TRỊ MẠNG 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HÀNH QUẢN TRỊ MẠNG 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HÀNH

QUẢN TRỊ MẠNG 

LINK CÁC ĐỀ TÀI:

1. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MỚI HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO CÔNG TY PLPSOFT

2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO TRƯỜNG CAO ĐÁNG SƯ PHẠM VĨNH LONG

3. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG MÁY TÍNH CHO BỆNH VIỆN ĐH NAM CẦN THƠ

4. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO  PLPSOFT EDU CENTER

5. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO TRUNG TÂM TIN HỌC NAM VIỆT

6. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO TÒA NHÀ CÔNG TY SAM.NET.VN

7. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG  MÁY TÍNH CHO TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÔNG - VĨNH LONG 

8. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG  HỆ THỐNG MẠNG CÔNG TY SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM JOBS.INFO.VN

9. ĐỀ TÀI 09 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG CHO CÔNG TY SUNGJIN HÀN QUỐC

10. ĐỀ TÀI 10 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH MỚI CHO TRUNG TÂM ANH NGỮ, TIN HỌC NEW CITY

11. ĐỀ TÀI 11 - THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH  CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG

 

ĐỀ TÀI MẠNG CĂN BẢN MẪU:

https://sam.net.vn/30319-DE-TAI-MANG-CAN-BAN-MAU

BÁO CÁO QUẢN TRỊ MẠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI PLPSOFT - MẪU:

https://sam.net.vn/30320-DE-TAI-QUAN-TRI-MANG-MAU-THUC-TAP-TOT-NGHIEP-CUA-SINH-VIEN-DNC-TAI-CONG-TY-PLPSOFT

MƯỜI BÀI LAP THỰC HÀNH QUẢN TRỊ MẠNG DOANH NGHIỆP:

https://sam.net.vn/30321-TOP-10-BAI-LAP-QUAN-TRI-MANG-DOANH-NGHIEP

ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ MẠNG - MẪU:

https://sam.net.vn/30332-DO-AN-QUAN-TRI-MANG-MAU

LINK DEMO CHO ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ MẠNG MẪU

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJpvAcGSEqW4lDGwkHgtn51pbQBaQ3fNM

 

 

 

Tin Khác