Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

ĐỀ TÀI 1 - THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MỚI HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO CÔNG TY PLPSOFT

ĐỀ 1: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MỚI HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO CÔNG TY PLPSOFT

ĐỀ TÀI 1: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MỚI

HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO CÔNG TY PHẦN MỀM PLPSOFT

 1. Yêu cầu

   THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MỚI  HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO CÔNG TY PLPSOFT

2. Hiện trạng

Công ty mới thành lập cần xây dựng mới hệ thống mạng theo sơ đồ hiện trạng của tòa nhà như sau:

Công ty gồm có 6 phòng: Gồm 4 phòng máy và 2 phòng chức năng. Chúng ta chỉ đề cập tới 4 phòng máy để tham gia xây dựng hệ thống phòng máy.

Cụ thể:

 • Tổng diện tích tầng:  644 m2 
 • Phòng máy 1: 75m2
 • Phòng máy 2: 87.5m2
 • Phòng máy 3: 110.5m2
 • Phòng máy 4: 97.75m2

+ Số nhân viên:

 • Phòng máy 1: 10 người (Nhân viên kinh doanh, kế toán)
 • Phòng máy 2: 14 người (Nhân viên kỹ thuật)
 • Phòng máy 3: 25 (Nhân viên lập trình mạng, Web, Mobile)
 • Phòng máy 4:  25 người ( Nhân viên lập trình ứng dụng . NET)

+ Yêu cầu về máy tính: Mỗi nhân viên 1 PC cá nhân, phòng kỹ thuật đặt các máy Server.

Sơ đồ tòa nhà:

3. Yêu cầu công việc:

Bạn phải tôn trọng các yêu cầu thiết kế sau đây:

 •  Cài đặt Domain controller để quản lý theo mô hình client server

-          Domain Controller được cài đặt trên Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2012

-         Cài đặt các dịch vụ DNS Server, DHCP tích hợp trên Domain Controller.

-         Cài server dự phòng cho Domain controller.

-         Mỗi bộ phận phải có truy xuất tới các tài nguyên của tất cả các bộ phận khác.

-         Giao thông mạng được phát sinh bởi người dùng của một bộ phận không thể ảnh hưởng tới LAN của bộ phận khác trừ khi một tài nguyên trên bộ phận đó được truy xuất.

-         Một file server có thể hỗ trợ chỉ 200 users

-         File server được chia sẻ bởi nhiều bộ phận nhưng chỉ có người được cấp quyền thì mới có thể truy xuất được dữ liệu.

-         Tất cả các thiết bị phải đặt ở nơi có dây gần nhất.

-         Mọi người đều có các nhu cầu: in ấn, truy cập Internet, hãy tính toán số lượng máy in cho phù hợp.

-         Dữ liệu trong hệ thống là nhạy cảm cần phải được bảo vệ, quản lý, cấp quyền truy cập hợp lý.

-         Các máy tính cá nhân cài đầy đủ chương trình ứng dụng văn phòng cần thiết (các bạn tự đề xuất đảm bảo công việc và an toàn bảo mật)

4. Yêu cầu các bước thực hiện đề tài:

Bạn hãy lập hồ sơ thiết kế mạng gồm các nội dung như sau:

a.       Xác định rõ yêu cầu thiết kế mạng

b.       Thiết kế cấu hình mạng (sơ đồ mạng, phần mềm, phần cứng, đường truyền)

c.       Xác định chi phí xây dựng hệ thống mạng

d.       Các yếu tố kỹ thuật được dùng để đáp ứng các yêu cầu thiết kế.

e.       Xây dựng và cài đặt hệ thống mạng.

f.       Chính sách quản trị được áp dụng cho hệ thống, chính sách bảo trì hệ thống.

g.        Các đề xuất khác (nếu có)

 

Tin Khác