Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

ĐỀ TÀI 04 - THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PLPSOFT EDU CENTER

ĐỀ TÀI 04 - THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO  PLPSOFT EDU CENTER

ĐỀ TÀI 04

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO  PLPSOFT EDU CENTER

 

1. Mô tả hiện trạng trung tâm:

Trung tâm có 4 phòng máy và phòng làm việc.

 1. Phòng : 31 máy (30 máy học viên và 1 máy giảng viên)
 2. Phòng 2: 31 máy (30 máy học viên và 1 máy giảng viên)

Các phòng máy có diện tích 110m2, liền kề nhau.

 1. Máy Server quản lý CSDL và domain controller.
 • Máy Database Server cài phần mềm quản lý CSDL
 • Máy Domain Server cài miền domain controller
 • File Server lưu trữ và chia sẽ tập tin.
 1. Nhân viên phòng nhân sự và phòng tư vấn:
  • Tư vấn (2 máy tính, thuộc phòng tư vấn)
  • SSA (quản lý học viên) – 1 máy tính thuộc phòng tư vấn.
  • CH (center head) và laptop – 2 máy tính: 1 máy tính bàn, 1 laptop.
  • AC (account-Kế toán) = 2 máy tính
  • FAC1 (faculty –1 máy cho giảng viên 1)
  • FAC2 (faculty –1 máy cho giảng viên 2)
  • FAC3 (faculty –1 máy cho giảng viên 3)
  • FAC4 (faculty –1 máy cho giảng viên 4)

Thiết bị được yêu cầu:

 1. Router (modem)
 2. Switch tổng (16 cable)
 3. 3 switch (3 phòng gồm 2 phòng học viên và 1 switch chuyển) ( 32 cable mỗi phòng)
 4. Máy tính Server
 5. Thiết bị mạng
 6. Máy in, ...

….

Các yêu cầu:

 1. Xây dựng mô hình mạng (bằng Microsoft Visio)
 2. Xác định địa chỉ IP cho hệ thống với điều kiện sau : chia làm 2 đoạn (segment) mạng:

Segment 1: Phòng 1 và phòng 2

Segment 2: Server và nhân viên

 1. Database Server cài Win 2008, SQL Server 2008, Norton Antivirus Client V10 Coop.
 2. File Server cài Windows Server 2008, DFS (File Server (FTP)), Server Update, MS Office 2010, Antivirus Server V10 Coop, Web FFS.
 3. Domain Server cài Win 2008, Domain Controller
 4. Cài đặt server dự phòng.

Cài đặt phần mềm cho 2 phòng học:

a. WINDOWS 7 (Chỉ đọc, không chỉnh sửa,đóng băng)

b. Office 2010

c. Norton Antivirus Client

d. Flash Player

e. Phần mềm đóng băng

….

- Các máy tính con cài đặt các ứng dụng văn phòng phù hợp, bảo mật, tiết kiệm chi phí.

2. YÊU CẦU

Bạn hãy lập hồ sơ thiết kế mạng gồm các nội dung như sau:

  1. Xác định rõ yêu cầu thiết kế mạng  (các bạn tự vẽ và bố trí thiết bị)
  2. Thiết kế cấu hình mạng (sơ đồ mạng, phần mềm, phần cứng, đường truyền)
  3. Xác định chi phí xây dựng mạng
  4. Các yếu tố kỹ thuật được dùng để đáp ứng các yêu cầu thiết kế
  5. Chính sách quản trị được áp dụng cho hệ thống.
  6. Các đề xuất khác (nếu có)

 

Tin Khác