Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

ĐỀ TÀI 05 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO TRUNG TÂM TIN HỌC NAM VIỆT

ĐỀ TÀI 05 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO TRUNG TÂM TIN HỌC NAM VIỆT

ĐỀ TÀI 05

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO TRUNG TÂM TIN HỌC NAM VIỆT

 

 1. Mô tả hiện trạng công ty
  1. Mục tiêu

  - Tất cả các nhân viên trong công ty đều được sử dụng Internet.
  - Tất cả các máy tính trong công ty đều liên lạc được với nhau.
  - Tổng băng thông yêu cầu cho cả 1 tầng liên lạc nội bộ là 100Mb/s. Đường truyền phải hợp lý và đảm bảo được băng thông theo yêu cầu.
  - Chi phí thi công chấp nhận được.
  - Đảm bảo thẩm mỹ: đi dây gọn đẹp, tiện lợi.
  - Công ty cần xây dựng một Web Server chỉ để phục vụ cho nhân viên trong
  công ty, bảo mật hoàn toàn với bên ngoài, vị trí Web Server có thể đặt tùy
  ý.

  2. Phạm vi
  - Thiết kế mạng cho một tòa nhà Công Ty Tin Học NAM VIỆT có 2 tầng, thiết kế tại mỗi tầng giống hệt nhau. Mỗi tầng có 4 phòng và chi tiết của mỗi phòng
  như sau:

  + Tầng 1:
  Phòng 1: 6 Nhân viên
  • Phòng 2: 10 Nhân viên
  • Phòng 3: 5 Nhân viên
  • Phòng 4: 15 Nhân viên

  + Tầng 2:
  Phòng 1: 7 Nhân viên
  • Phòng 2: 9 Nhân viên
  • Phòng 3: 4 Nhân viên
  • Phòng 4: 16Nhân viên

   
 2. Hiện trạng
  1. Thiết bị tin học

  - Máy tính Server: Chưa có
  - Máy tính trạm: Chưa có
  -Router: Chưa có
  - Switch: Chưa có
  - Dây mạng: Chưa có
  - Đầu cáp mạng: Chưa có
  2. Mặt bằng triển khai
  - Tất cả 2 tầng trong Công ty đều chưa được triển khai về mạng.
  - Công ty thuê một đường truyền Lease Line để kết nối Internet và đi vào tại
  tầng 1, phòng số 1.

  - Để có thể bắt 1 đường dây dẫn nổi từ 1 tầng đến tầng kề trên hoặc tầng kề
  dưới sẽ phải tốn 2 triệu đồng. Nếu bắt xuyên từ tầng 1 đến tầng 2 sẽ phải
  tốn 4 triệu đồng.

  - Có thể tự do chọn vị trí đặt các thiết bị phần cứng.

 

 1. YÊU CẦU:

        Bạn phải tôn trọng các yêu cầu thiết kế sau đây:

 1. Các bạn tự vẽ sơ đồ tòa nhà và bố trí thiết bị.
 2. Domain Controller được cài đặt trên Windows Server 2008
 3. Cài đặt Domain controller để quản lý theo mô hình client server
 4. Cài đặt các dịch vụ DNS Server, DHCP tích hợp trên Domain Controller.
 5. Cài server dự phòng cho Domain controller.
 6. Mỗi bộ phận phải có truy xuất tới các tài nguyên của tất cả các bộ phận khác.
 7. Giao thông được phát sinh bởi người dùng của một bộ phận không thể ảnh hưởng tới LAN của bộ phận khác trừ khi một tài nguyên trên bộ phận đó được truy xuất.
 8. Một file server có thể hỗ trợ chỉ 100 users
 9. File server được chia sẻ bởi nhiều bộ phận nhưng chỉ có người được cấp quyền thì mới có thể truy xuất được dữ liệu.
 10. Tất cả các thiết bị phải đặt ở nơi có dây gần nhất.
 11. Mọi người đều có các nhu cầu: in ấn, truy cập Internet,..
 12. Dữ liệu trong hệ thống là nhạy cảm cần phải được bảo mật.
 13.  Các máy tính con cài đặt các ứng dụng văn phòng phù hợp, bảo mật, tiết kiệm chi phí.

 

 1. Bạn hãy lập hồ sơ thiết kế mạng gồm các nội dung như sau:

  a.       Xác định rõ yêu cầu thiết kế mạng

  b.       Thiết kế cấu hình mạng (sơ đồ mạng, phần mềm, phần cứng, đường truyền)

  c.       Xác định chi phí xây dựng hệ thống mạng

  d.       Các yếu tố kỹ thuật được dùng để đáp ứng các yêu cầu thiết kế.

  e.       Xây dựng và cài đặt hệ thống mạng.

  f.       Chính sách quản trị được áp dụng cho hệ thống, chính sách bảo trì hệ thống.

  g.        Các đề xuất khác (nếu có)

 

Tin Khác