Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

ĐỀ TÀI 08 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG CHO CÔNG TY SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM JOBS.INFO.VN

ĐỀ TÀI 08 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG CHO CÔNG TY SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM JOBS.INFO.VN

ĐỀ TÀI 08

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG CHO CÔNG TY SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM JOBS.INFO.VN

 

 1. Hiện trạng công ty:
 • - Công ty có một văn phòng chính (Vĩnh Long).
  - Tại văn phòng chính: Có 5 phòng ban: Ban điều hành (12 người) , P. Kinh Doanh (20), P. Kỹ thuật (15), P. Kế toán (10), Phòng Nhân Sự (22).
 • Hiện tại công ty đang sử dụng mạng ngang hàng và đang gặp khó khăn trong quản lý dữ liệu, bảo mật dữ liệu, đồng bộ dữ liệu tập tin.
 • Công ty có nhu cầu Internet liên tục để phục vụ cho kinh doanh, có nhiều đối tác và khách hàng trong nước lẫn nước ngoài. Khách hàng có thể giao dịch online. 
 • Hãy phân tích và xây dựng giải pháp tốt nhất cho hệ thống trên.
 1. Bố trí phòng ban:
 • 5 phòng ban được bố trí trên 3 tầng.
  • Tầng 1: Phòng nhân sự, phòng kinh doanh
  • Tầng 2: Phòng kế toán, phòng kỹ thuật
  • Tầng 3: Phòng điều hành

Các phòng có diện tích bằng nhau: 7m x10m = 70m2

          (Các bạn tự mô tả và vẽ sơ đồ bố trí)

 

 1. Bạn hãy lập hồ sơ thiết kế mạng gồm các nội dung như sau:
  1. Xác định rõ yêu cầu thiết kế mạng
  2. Thiết kế cấu hình mạng (sơ đồ mạng, phần mềm, phần cứng, đường truyền)
  3. Xác định chi phí xây dựng mạng
  4. Các yếu tố kỹ thuật được dùng để đáp ứng các yêu cầu thiết kế
  5. Chính sách quản trị được áp dụng cho hệ thống.
  6. Các đề xuất khác (nếu có)

 

 1. Bạn phải tôn trọng các yêu cầu thiết kế sau đây:
 1. Các bạn tự vẽ sơ đồ tòa nhà và bố trí thiết bị.
 2. Domain Controller được cài đặt trên Windows Server 2008
 3. Cài đặt Domain controller để quản lý theo mô hình client server
 4. Cài đặt các dịch vụ DNS Server, DHCP tích hợp trên Domain Controller.
 5. Cài server dự phòng cho Domain controller.
 6. Mỗi bộ phận phải có truy xuất tới các tài nguyên của tất cả các bộ phận khác.
 7. Giao thông được phát sinh bởi người dùng của một bộ phận không thể ảnh hưởng tới LAN của bộ phận khác trừ khi một tài nguyên trên bộ phận đó được truy xuất.
 8. Một file server có thể hỗ trợ chỉ 100 users
 9. File server được chia sẻ bởi nhiều bộ phận nhưng chỉ có người được cấp quyền thì mới có thể truy xuất được dữ liệu.
 10. Tất cả các thiết bị phải đặt ở nơi có dây gần nhất.
 11. Mọi người đều có các nhu cầu: in ấn, truy cập Internet,..
 12. Dữ liệu trong hệ thống là nhạy cảm cần phải được bảo mật.
 13.  Các máy tính con cài đặt các ứng dụng văn phòng phù hợp, bảo mật, tiết kiệm chi phí.
 14. Mỗi nhân sự sẽ được bố trí 1 máy tính bàn. Riêng ban điều hành, mỗi thành viên sẽ được bố trí thêm 1 laptop, mỗi phòng ban bố trí thêm 1 laptop cho trưởng phòng.
 15. Các bạn tự đề xuất các phần mềm ứng dụng cho các máy tính cá nhân sau cho tiết kiệm chi phí nhất, chú ý các máy tính chỉ chạy hệ điều hành windows.

 

 

Tin Khác