Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

ĐỀ TÀI 09 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG CHO CÔNG TY SUNGJIN HÀN QUỐC

ĐỀ TÀI 09 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG CHO CÔNG TY SUNGJIN HÀN QUỐC

ĐỀ TÀI 09

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG CHO CÔNG TY SUNGJIN HÀN QUỐC

 

I. Yêu cầu:

Trọng tâm của đề tài Xây dựng hạ tầng mạng cho công ty SUNGJIN HÀN QUỐC đảm bảo tính sẵn sàng, dự phòng cao và cân bằng tải cho hệ thống.

II. Yêu cầu triển khai cho công ty gồm:

  1. Trụ sở chính đặt tại Sài Gòn với qui mô 300 nhân viên, gồm 5 phòng ban:

· Phòng nhân sự có 12 nhân viên.

 · Phòng kế toán có 10 nhân viên.

· Phòng kinh doanh có 35 nhân viên.

· Phòng kỹ thuật có 15 nhân viên.

· Phòng tiếp thị có 20 nhân viên.

  1. Chi nhánh đặt tại Bình Dương với qui mô 100 nhân viên, gồm có 5 phòng ban:

· Phòng nhân sự có 10 nhân viên.

· Phòng kế toán có 13 nhân viên.

· Phòng kinh doanh có 25 nhân viên.

· Phòng kỹ thuật có 12 nhân viên.

· Phòng tiếp thị có 16 nhân viên.

 

Yêu cầu chung của 2 chi nháp:

Mỗi một nhân viên có một máy tính. Trưởng phòng có 2 máy tính (1 PC và 1 laptop), mỗi phòng có 1 máy in được chia sẽ cho toàn bộ thành viên trong phòng.

Công ty có một website được cài đặt trên server nội bộ.

Các bạn phân tích và vẽ sơ đồ theo yêu cầu trên, diện tích phòng 40mx30m

III. Yều cầu cài đặt và chính sách bảo mật

Để đáp ứng những nhu cầu ta cấu hình, triển khai một số dịch vụ:

· Triển khai VLAN chia phòng ban bằng subnet.

 · Triển khai hệ thống Primary Domain Controller trên chi nhánh Sài Gòn và Additional Domain Controller trên chi nhánh Bình Dương.

· Triển khai dịch vụ Web server, DNS server, DHCP server, FTP server nội bộ, File Server nội bộ.

- Các yêu cầu về mật phải được đảm bảo, chính sách bảo mật trên tài khoản, chia sẽ tập tin, chính sách nhóm.

- Tổ chức cácquản lý các tài khoản và nhóm người dùng trong Domain Controls, cấp quyền sử dụng các folder cho từng nhóm người dùng và cá nhân.

- Cài đặt hệ thống sao lưu tự động 

- Cài đặt Domain Controller ngang cấp dự phòng

 

 

Tin Khác