Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hướng dẫn lập trình Android cơ bản với Android Studio

Hướng dẫn lập trình Android cơ bản với Android Studio

Hướng dẫn lập trình Android cơ bản với Android Studio

Đào tạo Android

Hướng dẫn Android hoặc hướng dẫn Android Studio bao gồm các khái niệm cơ bản và nâng cao về công nghệ Android. Hướng dẫn phát triển Android của chúng tôi được phát triển cho người mới bắt đầu và các chuyên gia.

Android là một bộ phần mềm hoàn chỉnh dành cho các thiết bị di động như máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy đọc sách điện tử, hộp giải mã tín hiệu, v.v.

Nó chứa Hệ điều hành dựa trên linux, phần mềm trung gian và các ứng dụng di động quan trọng.

Nó có thể được coi là một hệ điều hành di động. Nhưng nó không chỉ giới hạn ở điện thoại di động. Nó hiện đang được sử dụng trong các thiết bị khác nhau như điện thoại di động, máy tính bảng, TV, v.v.

MỤC LỤC


Android Tutorial

Android Widgets

Activity and Intents

Android Fragments

Android Menu

Android Service

Android AlarmManager

Android Storage

Android SQLite

XML and JSON

Android Multimedia

Android Speech

Android Telephony

Android Device

Camera Tutorial

Sensor Tutorial

Android Graphics

Android Animation

Android Web Service

Google Map

Adding Ads

Android Examples

Android Social

Android Interview

Android Quiz

 

Điều kiện tiên quyết

Để học Android Studio, bạn phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java.

 

NGƯỜI ĐỌC

Hướng dẫn Android của chúng tôi được thiết kế để giúp người mới bắt đầu và các chuyên gia.

 

Vấn đề

Chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào trong hướng dẫn Android Studio này. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ sai sót, xin vui lòng đăng sự cố trong biểu mẫu liên hệ.

 

Tin Khác