Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Bài 2. Lịch sử của Android

Bài 2. Lịch sử của Android

Bài 2. Lịch sử của Android

 

Lịch sử và các phiên bản của Android rất thú vị để biết. Hiện tại, tên mã của android trải dài từ A đến J, chẳng hạn như Aestro, Blender, Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwitch, Jelly Bean, KitKat và Lollipop. Hãy hiểu lịch sử Android theo một trình tự.

1) Ban đầu, Andy Rubin thành lập Công ty Android ở Palo Alto, California, Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2003.

2) Vào ngày 17 tháng 8 năm 2005, Google đã mua lại Công ty Cổ phần Android. Kể từ đó, nó là công ty con của Google Incornition.

3) Các nhân viên chủ chốt của Android Incornition là Andy Rubin, Rich Miner, Chris White và Nick Sears.

4) Ban đầu dự định dành cho máy ảnh nhưng sau đó đã chuyển sang điện thoại thông minh vì thị trường chỉ dành cho máy ảnh thấp.

5) Android là biệt danh của Andy Rubin do đồng nghiệp đặt cho vì tình yêu của anh ấy với robot.

6) Năm 2007, Google công bố sự phát triển của hệ điều hành Android.

7) Năm 2008, HTC ra mắt điện thoại di động Android đầu tiên.

Phiên bản Android, Tên mã và API

Hãy xem các phiên bản android, tên mã và Cấp độ API do Google cung cấp.

 

Version

Code name

API Level

1.5

Cupcake

3

1.6

Donut

4

2.1

Eclair

7

2.2

Froyo

8

2.3

Gingerbread

9 and 10

3.1 and 3.3

Honeycomb

12 and 13

4.0

Ice Cream Sandwitch

15

4.1, 4.2 and 4.3

Jelly Bean

16, 17 and 18

4.4

KitKat

19

5.0

Lollipop

21

6.0

Marshmallow

23

7.0

Nougat

24-25

8.0

Oreo

26-27

Tin Khác