Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Bài 3. Kiến trúc Android

Kiến trúc Android (Android Architecture)

Bài 3. Kiến trúc Android (Android Architecture)

 

Kiến trúc android hoặc ngăn xếp phần mềm Android được phân loại thành năm phần:

  1. linux kernel

  2. native libraries (middleware),

  3. Android Runtime

  4. Application Framework

  5. Applications

Hãy xem kiến ​​trúc android sau.

1) Nhân Linux (linux kernel)

Nó là trái tim của kiến ​​trúc android tồn tại ở gốc rễ của kiến ​​trúc android. Nhân Linux chịu trách nhiệm về trình điều khiển thiết bị, quản lý nguồn, quản lý bộ nhớ, quản lý thiết bị và truy cập tài nguyên.

2) Thư viện bản địa (native libraries (middleware))

Trên đầu nhân Linux, chúng là các thư viện gốc như WebKit, OpenGL, FreeType, SQLite, Media, thư viện thời gian chạy C (libc), v.v.

Thư viện WebKit chịu trách nhiệm hỗ trợ trình duyệt, SQLite dành cho cơ sở dữ liệu, FreeType hỗ trợ phông chữ, Phương tiện để phát và ghi các định dạng âm thanh và video.

3) Thời gian chạy của Android (Android Runtime)

Trong thời gian chạy android, có các thư viện lõi và DVM (Máy ảo Dalvik) chịu trách nhiệm chạy ứng dụng android. DVM giống như JVM nhưng nó được tối ưu hóa cho các thiết bị di động. Nó tiêu tốn ít bộ nhớ hơn và cung cấp hiệu suất nhanh chóng.

4) Android Framework

Trên đầu thư viện Native và thời gian chạy android, có android framework. Khung công tác Android bao gồm Android API như Giao diện người dùng (Giao diện người dùng), điện thoại, tài nguyên, vị trí, Nhà cung cấp nội dung (dữ liệu) và trình quản lý gói. Nó cung cấp rất nhiều lớp và giao diện để phát triển ứng dụng android.

5) Ứng dụng (Application)

Trên đầu của khuôn khổ android, có các ứng dụng. Tất cả các ứng dụng như trang chủ, liên hệ, cài đặt, trò chơi, trình duyệt đang sử dụng khuôn khổ android sử dụng thời gian chạy và thư viện android. Thời gian chạy Android và các thư viện gốc đang sử dụng linux kernal.

Tin Khác