Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

SAM.NET.VN - HỌC IT ONLINE MIỄN PHÍ

SAM.NET.VN - HỌC IT ONLINE MIỄN PHÍ

SAM.NET.VN - HỌC IT ONLINE MIỄN PHÍ

 

Trang cung cấp một số bài viết IT hỗ trợ cho các bạn tự học và các bạn sinh viên đang học.

Trang có 3 chủ đề chính là: Lập Trình, Quản Trị Mạng và Phần Cứng

Menu Lập Trình cung cấp các bài viết cho các bạn yêu thích lập trình.  

Menu Quản Trị Mạng cung cấp kiến thức cho các bạn yêu thích quản trị hệ thống mạng.

Menu Phần Cứng sẽ giới thiệu các thiết bị, driver, cấu hình, cài đặt.

SAM.NET.VN do công ty PLPSOFT quản lý:

 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY PLPSOFT QUẢN LÝ SAM.NET.VN

https://sam.net.vn/20132-Gioi-thieu-ve-Cong-ty-TNHH-CNPM-PHUC-LAM-PHUONG-PLPSOFT-

 

Tin Khác