Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

De 11 - THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH  CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG

De 11 - THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG

ĐỀ TÀI 11

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH 

CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG

 

Thiết Kế Và Xây Dựng Hệ Thống Mạng Máy Tính Cho Trường Cao Cộng Đồng Vĩnh Long là giúp cho các tổ chức phòng ban và các sinh viên trong trường có thể trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, chia sẻ dữ liệu…giúp cho công việc của các cán bộ nhân viên thêm thuận tiện và đạt hiệu quả rất cao trong công tác quản lý và công tác giảng dạy. Hơn nữa là sẽ giảm chi phí cho trường một khoản chi phí rất lớn hằng năm phải bỏ ra. Yêu cầu đặt ra như sau:

A. Nội dung khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu theo các bước sau dựa trên mô tả hiện trạng ở mục B.

Bạn hãy lập hồ sơ thiết kế mạng gồm các nội dung như sau:

a.       Xác định rõ yêu cầu thiết kế mạng

b.       Thiết kế cấu hình mạng (sơ đồ mạng, phần mềm, phần cứng, đường truyền)

c.       Xác định chi phí xây dựng hệ thống mạng

d.       Các yếu tố kỹ thuật được dùng để đáp ứng các yêu cầu thiết kế.

e.       Xây dựng và cài đặt hệ thống mạng.

f.       Chính sách quản trị được áp dụng cho hệ thống, chính sách bảo trì hệ thống.

g.        Các đề xuất khác (nếu có)

B. Mô tả hiện trạng của trường:

1.1. Mô tả  của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long như sau:

Gồm 4 toà nhà xếp thành hình chữ nhật. Trong đó:

Dãy A có: 01 máy cho phòng Hiệu Trưởng, 04 máy cho các phòng Phó Hiệu Trưởng, 15 máy cho các phòng Đào tạo, Tổ chức, Hành chính, Công tác sinh viên.

 Dãy B có 2 phòng khoa: tổng 24 máy, mỗi khoa 06 máy

Dãy C có: 2 phòng học, mỗi phòng 31 máy.

Dãy D có: 3 phòng học mỗi phòng 41 máy.

          Hiệu trưởng có thể gửi thông điệp đến các phó Hiệu trưởng và các trưởng khoa mà không máy nào khác trong mạng nhận được. Người quản trị có thể cấp hoặc ngắt việc kết nối Internet của bất cứ phòng máy nào nếu cần.

Trong tương lai, Nếu trường xây thêm một 1 chi nhánh đào tạo tại cần thơ, với 100 máy phục vụ việc học tập tại chi nhấp mới, yêu cầu kết nối giữa 2 chi nhánh theo một mạng riêng ảo để bảo mật, tính toán chi phí dự trù hệ thống kết nối ngoài.

1.2 Yêu cầu:

Bạn phải tôn trọng các yêu cầu thiết kế sau đây:

 • Các bạn tự vẽ sơ đồ tòa nhà và bố trí thiết bị.
 • Domain Controller được cài đặt trên Windows Server 2008 hoặc WS2012
 • Cài đặt Domain controller để quản lý theo mô hình client server
 • Cài đặt các dịch vụ DNS Server, DHCP tích hợp trên Domain Controller.
 • Cài server dự phòng cho Domain controller.
 • Mỗi bộ phận phải có truy xuất tới các tài nguyên của tất cả các bộ phận khác.
 • Giao thông được phát sinh bởi người dùng của một bộ phận không thể ảnh hưởng tới LAN của bộ phận khác trừ khi một tài nguyên trên bộ phận đó được truy xuất.
 • Một file server có thể hỗ trợ chỉ 150 users
 • File server được chia sẻ bởi nhiều bộ phận nhưng chỉ có người được cấp quyền thì mới có thể truy xuất được dữ liệu.
 • Tất cả các thiết bị phải đặt ở nơi có dây gần nhất.
 • Mọi người đều có các nhu cầu: in ấn, truy cập Internet, tính toán số lượng thiết bị cần thiết.
 • Dữ liệu trong hệ thống là nhạy cảm cần phải được bảo mật.
 • Các máy tính con cài đặt các ứng dụng văn phòng phù hợp, bảo mật, tiết kiệm chi phí.

Tin Khác