Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

GIÁO TRÌNH VÀ SLIDE BÀI GIẢNG MÔN TOÁN RỜI RẠC 1

GIÁO TRÌNH VÀ SLIDE BÀI GIẢNG TOÁN RR1 …

Xem thêm
Cơ Sở Dữ Liệu - Giáo trình và bài giảng

Giáo trình và bài giảng môn Cơ Sở Dữ Liệu …

Xem thêm
Tài liệu hướng dẫn cách sử dụng Visio 2010

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Visio 2010 …

Xem thêm
Hướng dẫn sử dụng Visio 2013 với tính năng vẽ sơ đồ “chuẩn”

Hướng dẫn sử dụng Visio 2013, phần mềm vẽ sơ đồ “chuẩn” …

Xem thêm
Bốn bước cơ bản phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả

4 bước cơ bản phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả …

Xem thêm
Một số chuẩn WiFi 802.11 phổ biến nhất hiện nay

Các chuẩn WiFi phổ biến hiện nay - 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n và 802.11ac …

Xem thêm
Địa chỉ IPv4 được cấu hình cho máy tính là gì?

Các thiết bị khi kết nối mạng cần sử dụng chung một giao thức. Giao thức được dùng nhiều nhất hiện nay là TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), một giao thức làm nền tảng cho Internet. …

Xem thêm